expérience de Merli–Missiroli–Pozzi

2012 / The Merli–Missiroli–Pozzi Two-Slit Electron-Interference Experiment / Rodolfo Rosa / Physics in Perspective 14 (2012) p. 178 [doi]